Aktualności

Artykuły

 • Zmiana numerów rachunków bankowych

  I N F O R M A C J A

  W zakresie zmiany numerów rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Gostyninie od dnia 1 stycznia 2016 roku.

   

   

  Czytajwięcejo:
 • 15 grudnia 2015

  Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"

   

  Ulotka informacyjna

  Czytajwięcejo:
 • Tydzień Mediacji

  Zaproszenie

  Sąd Rejonowy w Gostyninie organizuje w dniach od 12 do 17 października 2015r. spotkania w  związku z tegorocznymi  obchodami Tygodnia Mediacji.

  Czytajwięcejo:
 • 15 września 2015

  Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

  Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Rejonowym w Gostyninie.

  Czytajwięcejo:
 • Informacja o wyłączeniu zasilania

  INFORMACJA

   

  W dniu: 8 maja 2015 roku (piątek), w godzinach: 9:30- 18:00 nastąpi planowe wyłączenie zasilania dla obiektu Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43.

   

  Powyższe podyktowane jest koniecznością budowy nowej linii kablowej niskiego napięcia oraz wymianą istniejącego złącza kablowo - pomiarowego zasilającego obiekt wz. z realizacją projektu inwestycyjnego: „Budowa i rozbudowa Sądu Rejonowego w Gostyninie”.

   

  Brak zasilania spowoduje ograniczenia w ruchu telefonicznym oraz brak dostępu do wewnętrznych i zewnętrznych systemów informatycznych w lokalizacjach Sądu: ul. 3-go Maja 43 i ul. Stodólna 3.

  Czytajwięcejo:
 • Zmiany w urzędowaniu sądu w sierpniu i grudniu.

  Zarządzenie nr 4/2015

  Na podstawie § 45 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych i art.130 § 2 Kodeksu pracy w uzgodnieniu z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Gostyninie, ustalam:

  1. Za dzień 15 sierpnia 2015r. – święto przypadające w dniu wolnym od pracy –

   ustalam 17 sierpnia 2015r. - dniem wolnym od pracy,

  2. Za dzień 26 grudnia 2015r. - - święto przypadające w dniu wolnym od pracy –

   ustalam 24 grudnia 2015r. – dniem wolnym od pracy.

  Czytajwięcejo:
 • Godziny urzędowania sądu w dniu 3 kwietnia 2015r

  Zarządzenie nr 3/2015

  Na podstawie § 45 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych ustalam – godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Gostyninie:

  w dniu 3 kwietnia 2015r. – godz.7:30 – 13:00

  Czytajwięcejo:
 • 3 marca 2015

  Instytucje udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego

   

  Aktualna baza danych zawierająca ewidencję instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności