Biegli sądowi

 

Listę Biegłych Sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Płocku prowadzi Sąd Okręgowy w Płocku www.plock.so.gov.pl.

Kopię listy Biegłych sądowych posiada też Oddział Administracyjno – Finansowy Sądu Rejonowego w Gostyninie.

Lista biegłych jest udostępniana stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym w godzinach pracy sekretariatu.

 

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi