Biegli sądowi

 

 

Listę Biegłych Sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Płocku prowadzi Sąd Okręgowy w Płocku www.plock.so.gov.pl.

 

Kopię listy Biegłych sądowych posiada też Samodzielna Sekcja Administracyjna Sądu Rejonowego w Gostyninie.

 

Lista biegłych jest udostępniana stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym w godzinach pracy sekretariatu.

 

 

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi