Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Rejonowym w Gostyninie.

Informacja o wyłączeniu zasilania

INFORMACJA

 

W dniu: 8 maja 2015 roku (piątek), w godzinach: 9:30- 18:00 nastąpi planowe wyłączenie zasilania dla obiektu Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43.

 

Powyższe podyktowane jest koniecznością budowy nowej linii kablowej niskiego napięcia oraz wymianą istniejącego złącza kablowo - pomiarowego zasilającego obiekt wz. z realizacją projektu inwestycyjnego: „Budowa i rozbudowa Sądu Rejonowego w Gostyninie”.

 

Brak zasilania spowoduje ograniczenia w ruchu telefonicznym oraz brak dostępu do wewnętrznych i zewnętrznych systemów informatycznych w lokalizacjach Sądu: ul. 3-go Maja 43 i ul. Stodólna 3.

Zmiany w urzędowaniu sądu w sierpniu i grudniu.

Zarządzenie nr 4/2015

Na podstawie § 45 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych i art.130 § 2 Kodeksu pracy w uzgodnieniu z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Gostyninie, ustalam:

  1. Za dzień 15 sierpnia 2015r. – święto przypadające w dniu wolnym od pracy –

    ustalam 17 sierpnia 2015r. - dniem wolnym od pracy,

  2. Za dzień 26 grudnia 2015r. - - święto przypadające w dniu wolnym od pracy –

    ustalam 24 grudnia 2015r. – dniem wolnym od pracy.