Podział czynności sędziów SR w Gostyninie

Podział czynności sędziów i referendarzy sądowych w Sądzie Rejonowym w Gostyninie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Rodzinny

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

16.10.2018r.

II Wydział Karny

PDF

 III Wydzia Rodzinny i Nieletnich

PDF

PDF

 

14.06.2018r.

Zmiany w formularzach podziału czynności dla sędziów i referendarza sądowego

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Podział czynności sędziów i referendarzy sądowych w Sądzie Rejonowym w Gostyninie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

 

I Wydział Cywilny 

II Wydział Karny

III Wydział Rodzinny

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

 

Podział czynności na rok 2017

 

I Wydział Cywilny

 

 

II Wydział Karny

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

 

Sekcja Wykroczeniowo-Wykonawcza

 

 

Podział czynności na rok 2016

 

I Wydział Cywilny

 

II Wydział Karny

 

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Sekcja Wykroczeniowo-Wykonawcza