III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III WYDZIAŁ RODZINNY  i  NIELETNICH

 

Przewodnicząca Wydziału: SSR Aneta Kraśkiewicz – Bryła

Przewodnicząca Wydziału przyjmuje interesantów w poniedziałki od 9.00 do 12.00

 

Kierownik Sekretariatu – Ewa Rucińska, pokój nr 32 (parter)

e-mail:  wydzial.rodzinny@gostynin.sr.gov.pl (mailto:wydzial.rodzinny@gostynin.sr.gov.pl)

tel. 24 352 08 64 lub 24 352 08 33

fax 23 682 14 38

09-500 Gostynin, ul. 3-go Maja 43

 

Sędziowie:

SSR Magdalena Pokorska- Czapla

 

Wydział zajmuje się:

Wydział sprawuje wymiar sprawiedliwości i wykonuje zadania z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ochrony prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności rozpoznaje sprawy o:

- ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,

- zaprzeczenia ojcostwa,

- alimenty,

- dotyczące władzy rodzicielskiej,

- ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,

- zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,

- ustanowienie opieki,

- dotyczących rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodziny,

- zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

- przysposobienie.

 

Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Gostyninie – dla miasta Gostynin, miasta i gminy Gąbin, gmin: Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Słubice, Pacyna, Szczawin Kościelny.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich