Archiwum

05 styczeń 2011

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie powszechnych usług pocztowych dla SR w Gostyninie.

21 styczeń 2011r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go maja 43, ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. Stodolnej 3, okresowe konwojowanie wartości pieniężnych do siedziby banku Zamawiającego, konserwację instalacji alarmowych”

(nr postępowania ZP/2/2011)

21 kwiecień 2011r.

Unieważnienie postępowania (ZP/3/2011) prowadzonego w trybie zapytania o cene na "utrzymanie czystości w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Gostyninie"

 

 

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 |