Archiwum

Artykuły

 • 05 styczeń 2011

  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie powszechnych usług pocztowych dla SR w Gostyninie.

  Czytajwięcejo:
 • 21 styczeń 2011r.


  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go maja 43, ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. Stodolnej 3, okresowe konwojowanie wartości pieniężnych do siedziby banku Zamawiającego, konserwację instalacji alarmowych”

  (nr postępowania ZP/2/2011)

  Czytajwięcejo:
 • 21 kwiecień 2011r.

  Unieważnienie postępowania (ZP/3/2011) prowadzonego w trybie zapytania o cene na "utrzymanie czystości w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Gostyninie"

   

   

  Czytajwięcejo:
 • 04 maj 2011r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

  Utrzymanie czystości w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43, oraz przy ul. Stodólnej 3 przy użyciu własnego sprzętu oraz zabezpieczenie potrzeb w środki czyszczące i higieniczne.

  Czytajwięcejo:
 • 19 maj 2011r.

  Zawiadomienie

   

   

  o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonego na: „utrzymanie czystości w budynku i na posesji Sadu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43, oraz przy ul. Stodolnej 3 przy użyciu własnego sprzetu oraz zabezpieczenie potrzeb w środki czyszczace i higieniczne”

  (nr postepowania ZP/4/2011)

  Czytajwięcejo:
 • 30 grudzień 2011r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Sądu Rejonowego w Gostyninie w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012.

  Czytajwięcejo:
 • 22 styczeń 2010r.

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go maja 43, ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. Stodolnej 3, okresowe konwojowanie wartości pieniężnych do siedziby banku Zamawiającego, konserwację instalacji alarmowych”

  (nr postępowania ZP/1/2010)

  Czytajwięcejo:
 • 19 luty 2009r.

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Ochronę fizyczna osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. Stodolnej 3,”
  (nr postępowania ZP/2/2009)

  Czytajwięcejo:
 • 20 styczeń 2009r.

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Ochronę fizyczna osób i mienia w budynku Sądu  Rejonowego w Gostyninie, monitoring systemu alarmowego, konwojowanie kasjerki wraz z depozytem pieniężnym,”
  (nr postępowania ZP/1/2009)

  Czytajwięcejo: