Podlegajace PZP

8 marca 2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017r.

 

Plan

5 listopada 2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej do budynków Sądu Rejonowego w Gostyninie.

28 lipca 2015

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej do budynków Sądu Rejonowego w Gostyninie.