Podlegajace PZP

15 listopad 2013r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy ZP/6/2013:

„Dostawa energii elektrycznej do budynków Sądu Rejonowego w Gostyninie”

23 maj 2013r.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Dotyczy ZP/5/2013:

„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie całodziennej czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43 oraz przy ul. Stodólnej 3”

 

21 marzec 2013r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę oprogramowania z systemem informacji prawnej wraz z licencją – na potrzeby Sądu Rejonowego w Gostyninie ZP/4/2013 – na podstawie umowy ramowej.