Podlegajace PZP

25 styczeń 2013r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych dla Sądu Rejonowego w Gostyninie na podstawie umowy ramowej. Numer ogłoszenia: 36330 - 2013; data zamieszczenia: 25.01.2013

 

25 styczeń 2013r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Sądu Rejonowego w Gostyninie ZP/3/2013 - na podstawie umowy ramowej.

 

 

18 styczeń 2013r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania na:

 

Ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43, ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. Stodolnej 3, okresowe konwojowanie wartości pieniężnych do siedziby banku Zamawiającego, konserwację instalacji alarmowych od dn.: 01.02.2013r. do dn.: 31.01.2014r.

 

(nr postępowania ZP/2/2013)