Podlegajace PZP

14 styczeń 2013r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.


Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach umowy ramowej nr ZP-04/2012r.
w celu wyłonienia Wykonawcy na "Świadczenia usług telefonii komórkowej na potrzeby Sądu Rejonowego w
Gostyninie"


(nr postępowania ZP/4/2012 z 28.12.2012r.)

10 styczeń 2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Sadu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go maja 43, ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Sadu Rejonowego w Gostyninie przy ul. Stodólnej 3, okresowe konwojowanie wartosci pienieżnych do siedziby banku Zamawiajacego, konserwacje instalacji alarmowych od dn.:01.02.2013r. do dn.: 31.01.2014r

20 grudzień 2012r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek nie doręczonych na rzecz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego – Sądu Rejonowego w Gostyninie.