Podlegajace PZP

18 maj 2012r.

Zawiadomienie


o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na:
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie całodziennej czystości w budynkach Sądu Rejonowego w
Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43 oraz przy ul. Stodólnej 3”


(nr postępowania ZP/2/2012)

20 styczeń 2012 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Ochronę fizyczna osób i mienia w budynku Sadu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43, ochronę fizyczna osób i mienia w budynku Sadu Rejonowego w Gostyninie przyul. Stodolnej 3, okresowe konwojowanie wartości pieniężnych do siedziby banku Zamawiającego, konserwacje instalacji alarmowych od dn.: 01.02.2012r. do dn.: 31.01.2013r.”

10 styczeń 2012 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Sadu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go maja 43, ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Sadu Rejonowego w Gostyninie przy ul. Stodolnej 3, okresowe konwojowanie wartosci pienieżnych do siedziby banku Zamawiajacego, konserwacje instalacji alarmowych od dn.: 01.02.2012r. do dn.: 31.01.2013r.