Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" informujemy, iż w dniach 25 lutego - 2 marca 2013r., w godzinach 12.00 - 15.00, w Sądzie Rejonowym w Gostyninie przy ulicy 3-go Maja 43, w pokoju 103  (I piętro)  dyżury będą pełnić kuratorzy sądowi, asystenci sędziów i sędziowie.

Wszystkich pokrzywdzonych i zagrożonych pokrzywdzeniem na skutek przestępstwa w rodzinie, środowisku sąsiedzkim czy zawodowym, zapraszamy do kontaktu, szczególnie w czasie pełnienia dyżurów.

 

 

Prezes Sądu Rejonowego w Gostyninie

Anna Ostrowska


 

 

Rejestr zmian dla: Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem