04 grudnia 2013r.

Informacja

Zarządzeniem nr 12/13 z dnia 2 grudnia 2013r. Prezes Sądu Rejonowego w Gostyninie ustalił:
w dniach 24 i 31 grudnia 2013r. Sąd będzie pracował w godzinach od 7:30 do 13:00.

Rejestr zmian dla: 04 grudnia 2013r.