21 kwiecień 2011r.

Unieważnienie postępowania (ZP/3/2011) prowadzonego w trybie zapytania o cene na "utrzymanie czystości w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Gostyninie"

ZAWIADOMIENIE