04 maj 2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Utrzymanie czystości w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43, oraz przy ul. Stodólnej 3 przy użyciu własnego sprzętu oraz zabezpieczenie potrzeb w środki czyszczące i higieniczne.

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2-7

Rejestr zmian dla: 04 maj 2011r.