19 maj 2011r.

Zawiadomienie

 

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonego na: „utrzymanie czystości w budynku i na posesji Sadu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43, oraz przy ul. Stodolnej 3 przy użyciu własnego sprzetu oraz zabezpieczenie potrzeb w środki czyszczace i higieniczne”

(nr postepowania ZP/4/2011)

 

ZAŁĄCZNIK

 

Rejestr zmian dla: 19 maj 2011r.