28 lipca 2015

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej do budynków Sądu Rejonowego w Gostyninie.

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Rejestr zmian dla: 28 lipca 2015