14 marca 2017r.

Sąd Rejonowy w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. 3-go Maja 43

ogłasza

 

POSTĘPOWANIE

 

na usługę społeczną o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro na podstawie art.

138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

 

„Ochronę siedziby Sądu Rejonowego w Gostyninie

od dnia 15.04.2017 r. do 30.04.2018 r.” – OA-26-1/17

 

------------------------------------------------

 

Pliki do pobrania:

 

SIZW

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

------------------------------------------------

Wyjaśnienie nr 1

Rejestr zmian dla: 14 marca 2017r.