Informacja dot. opłat sądowych w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

            Informacja

            dot. opłat sądowych w Sądzie Rejonowym w Gostyninie 

 

  1. w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie funkcjonuje Punkt Sprzedaży Znaków Opłaty Sądowej czynny:

                w godz. 8.00 – 14.30, w którym można dokonywać zakupu znaków opłaty sądowej,

  1. w Sądzie Rejonowym w Gostyninie nie ma możliwości uiszczania opłat sądowych w formie bezgotówkowej,
  2. w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat należności sądowych oraz dokonywanie opłat sądowych za pośrednictwem banków lub w Urzędach Pocztowych, przy czym w Urzędach Pocztowych wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat.
  3. numery rachunków bankowych sądu, na które można dokonywać wpłat :

Dochody (grzywny i koszty sądowe oraz opłata od pism podlegających opłacie, np. pozew, wniosek, skarga, zażalenie, apelacja, opłaty wieczystoksięgowe)

NBP O/ WARSZAWA

           14 1010 0055 1223 0050 9600 0000

           Sumy na zlecenie  (zaliczki na biegłego, zaliczki na kuratora, na

           ogłoszenie w prasie):

           BGK O/WARSZAWA    

          90 1130 1017 0020 1198 3620 0001

           Sumy depozytowe w PLN (poręczenia, zabezpieczenia, depozyty):

          BGK O/WARSZAWA 

          45 1130 1017 0021 1002 0090 0004  

          Sumy depozytowe w USD, EUR, CHF, GBP  (poręczenia, zabezpieczenia,

          depozyty):

          (waluta USD): 18 1130 1017 0021 1002 0090 0005

          (waluta EUR):  02 1130 1017 0021 1002 0090 0002

          (waluta CHF):  29 1130 1017 0021 1002 0090 0001

          (waluta GBP):  72 1130 1017 0021 1002 0090 0003

         Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

         (nawiązki, świadczenia)

         Nr rachunku: 68 1130 1017 0020 1198 3620 0009

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Informacja dot. opłat sądowych w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gostyninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-13
Publikacja w dniu:
2020-11-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gostyninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-13
Publikacja w dniu:
2020-11-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gostyninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-13
Publikacja w dniu:
2020-11-13
Opis zmiany:
b/d