Konta bankowe

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

W zakresie zmiany numerów rachunków bankowych
Sądu Rejonowego w Gostyninie od dnia 02.02.2017r.

 

 • Dochody budżetowe

  Nr rachunku: 97 1010 1010 0010 8122 3100 0000

  Narodowy Bank Polski Oddział Warszawa

   

  Przykładowe tytuły wpłat: opłata od pism podlegających opłacie - pozew, wniosek, skarga, zażalenie, apelacja; grzywny, opłaty wieczysto księgowe

   

 • Sumy na zlecenie

  Nr rachunku: 94 1130 1017 0020 1240 5820 0007

  Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

   

  Przykładowe tytuły wpłat: wpłaty zaliczek należności za ogłoszenie, na biegłego, na kuratora

   

 • Sumy depozytowe

  Nr rachunku (waluta PLN): 39 1130 1017 0021 1002 1190 0009

  (waluta USD): 12 1130 1017 0021 1002 1190 0010

  (waluta EUR): 93 1130 1017 0021 1002 1190 0007

  (waluta CHF):  23 1130 1017 0021 1002 1190 0006

  (waluta GBP): 66 1130 1017 0021 1002 1190 0008

  Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

   

  Przykładowe tytuły wpłat: poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe, wadia

   

   

 • Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

  Nr rachunku: 24 1130 1017 0020 1240 5820 0006

  Przykładowe tytuły wpłat: nawiązki, świadczenia

   

Informacja do realizacji przelewów z zagranicy.

 

Dot. Narodowy Bank Polski Oddział Warszawa

(IBAN) PL SWIFT GOSKPLPW

Dot. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział W Warszawie

(IBAN) PL SWIFT GOSKPLPW

 

Ewentualne pytania dot. wpłat na ww. konta proszę kierować:

 • Samodzielna Sekcja Administracyjna - Sąd Rejonowy w Gostyninie -  tel. 24 236 08 55 lub 31

 

 

Drukuj informację