Podlegajace PZP

Artykuły

 • 23 maj 2013r.

   

  Zawiadomienie o wyniku postępowania

   

  Dotyczy ZP/5/2013:

  „Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie całodziennej czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43 oraz przy ul. Stodólnej 3”

   

  Czytajwięcejo:
 • 21 marzec 2013r.

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę oprogramowania z systemem informacji prawnej wraz z licencją – na potrzeby Sądu Rejonowego w Gostyninie ZP/4/2013 – na podstawie umowy ramowej.

  Czytajwięcejo:
 • 25 styczeń 2013r.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

   

  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych dla Sądu Rejonowego w Gostyninie na podstawie umowy ramowej. Numer ogłoszenia: 36330 - 2013; data zamieszczenia: 25.01.2013

   

  Czytajwięcejo:
 • 25 styczeń 2013r.

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Sądu Rejonowego w Gostyninie ZP/3/2013 - na podstawie umowy ramowej.

   

   

  Czytajwięcejo:
 • 18 styczeń 2013r.

  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania na:

   

  Ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43, ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. Stodolnej 3, okresowe konwojowanie wartości pieniężnych do siedziby banku Zamawiającego, konserwację instalacji alarmowych od dn.: 01.02.2013r. do dn.: 31.01.2014r.

   

  (nr postępowania ZP/2/2013)

  Czytajwięcejo:
 • 14 styczeń 2013r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.


  Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach umowy ramowej nr ZP-04/2012r.
  w celu wyłonienia Wykonawcy na "Świadczenia usług telefonii komórkowej na potrzeby Sądu Rejonowego w
  Gostyninie"


  (nr postępowania ZP/4/2012 z 28.12.2012r.)

  Czytajwięcejo:
 • 10 styczeń 2013r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Sadu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go maja 43, ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Sadu Rejonowego w Gostyninie przy ul. Stodólnej 3, okresowe konwojowanie wartosci pienieżnych do siedziby banku Zamawiajacego, konserwacje instalacji alarmowych od dn.:01.02.2013r. do dn.: 31.01.2014r

  Czytajwięcejo:
 • 20 grudzień 2012r.

  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  Dotyczy postępowania na:

  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek nie doręczonych na rzecz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego – Sądu Rejonowego w Gostyninie.

  Czytajwięcejo:
 • 18 maj 2012r.

  Zawiadomienie


  o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na:
  „Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie całodziennej czystości w budynkach Sądu Rejonowego w
  Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43 oraz przy ul. Stodólnej 3”


  (nr postępowania ZP/2/2012)

  Czytajwięcejo:
 • 20 styczeń 2012 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  „Ochronę fizyczna osób i mienia w budynku Sadu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43, ochronę fizyczna osób i mienia w budynku Sadu Rejonowego w Gostyninie przyul. Stodolnej 3, okresowe konwojowanie wartości pieniężnych do siedziby banku Zamawiającego, konserwacje instalacji alarmowych od dn.: 01.02.2012r. do dn.: 31.01.2013r.”

  Czytajwięcejo: