Prezes Sądu

SSR Anna Ostrowska

tel. 24 352-08-32

pokój 119, I piętro

godz. przyjęć: pon. 10.00 -12.00

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu