Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Baza instytucji samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych (aktualizacja 2017).

Dofinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych w 2017 roku

Dofinansowanie programów psychologiczno-terapeytucznych 2017

Rejest placówek udzielających tymczasowego schronienia 2017

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

 

 

czerwiec 2016

Baza danych osób - służby przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

xls

 

wrzesień 2015

Baza danych osób - służby przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

xls

 

grudzień 2014

Baza danych osób - służby przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

xls

 

 

Instytucjie udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

 

Baza teleadresowa

Organizacje

Ośrodki interwencji kryzysowej

Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Ośrodki wsparcia

Specjalistyczne ośrodki wsparcia

Instytucje udzielające wsparcia osobą pokrzywdzonym


Podmioty realizujace programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawcow przemocy w rodzinie

 

 

 

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
ul. Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa
tel: (22) 823 96 64
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
Koordynator: Renata Durda

 

 

 

Strona internetowa przeznaczona dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia stronę internetową przeznaczoną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Na stronie zamieszczono szereg przydatnych informacji oraz wzory dokumentów.

Rejestr zmian dla: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie