I Wydział Cywilny

I  WYDZIAŁ CYWILNY

 

Przewodnicząca Wydziału: SSR Anna Ostrowska

Przewodnicząca Wydziału przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 13.00

 

Kierownik Sekretariatu – Jolanta Kotfasińska – pokój nr 104 (I piętro)

e-mail: wydzial.cywilny@gostynin.sr.gov.pl 

tel. 24 352 08 35 lub 24 352 08 34

fax 23 682 14 36

09-500 Gostynin, ul. 3-go Maja 43

 

Sędziowie:

SSR Renata Jędrzejczak

SSR Katarzyna Jabłońska

 

Referendarze:

Starszy referendarz sądowy Emilia Stefaniak

 

Wydział zajmuje się:

Wydział sprawuje wymiar sprawiedliwości i wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej w sprawach z zakresu prawa cywilnego w szczególności rozpoznaje sprawy o:

- prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 75.000 zł.

- stwierdzenie nabycia spadku, zniesienie współwłasności,

- naruszenie posiadania,

- opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,

- podział majątku wspólnego,

- ustanowienie drogi koniecznej,

- rozgraniczenie nieruchomości,

- podział spadku,

- nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie,

- złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu,

- nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku – nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu.

 

 

Obszar właściwości: Sąd Rejonowy w Gostyninie – dla miasta Gostynin, miasta i gminy Gąbin, gmin: Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Słubice, Pacyna, Szczawin Kościelny.

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny