Wzory i formularze

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Broszura Obywatel w postępowaniu cywilnym

 

Wzory pism procesowych


wzór nr 1 - pozew
wzór nr 2 - wniosek
wzór nr 3 - apelacja
wzór nr 4 - zażalenie
wzór nr 5 - sprzeciw od nakazu zapłaty
wzór nr 6 - sprzeciw od wyroku zaocznego
wzór nr 7 - wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
wzór nr 8 - wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

 

 

 

Broszura Obywatel w postępowaniu karnym

 

Wzory pism procesowych


wzór nr 1 - prywatny akt oskarżenia
wzór nr 2 - apelacja
wzór nr 3 - zażalenie
wzór nr 4 - skarga w postępowaniu wykonawczym
wzór nr 5 - wniosek o obrońcę z urzędu
wzór nr 6 - wniosek o przywrócenie terminu

 

 

 

Broszura Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym

 

Wzory pism procesowych


wzór nr 1 - skarga
wzór nr 2 - wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
wzór nr 3 - zażalenie na postanowienie
wzór nr 4 - wniosek o przywrócenie terminu

 

Wzory i formularze na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

 

Broszura Informator pokrzywdzonego - Informator został przygotowany przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 


Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym
(Prosimy drukować dwustronnie)


Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW WPIS)
Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (KW ODPIS AKT)
Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW OZN)
Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW ZAD)
Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW PP)
Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej (KW WGLAD)
Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW WU)
Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW ZAL)


Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
(Prosimy drukować dwustronnie)


Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW ODPIS)

Rejestr zmian dla: Wzory i formularze